PKWiU 43776.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe Pozostałe napoje bezalkoholowe Stawka VAT 5% – wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy; pozostałe produkty z tej grupy 23% Podstawa prawna: poz. 31 zał. nr 10 do ustawy,art. 146a pkt 1 ustawy

PKD 2007 Reklama

· Sekcja: Wykaz PKD

PKWiU 12.00.19 Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe Stawka VAT 23% Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy

PKWiU 13.10.92 Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici) Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici) Stawka VAT 23% Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy

PKWiU 13.96.13.0 Nici i sznurki z gumy, pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi Nici i sznurki z gumy, pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi Stawka VAT 23% lub 8% [3] Stawka 8% ma zastosowanie do sznurka do maszyn rolniczych, bez względu Czytaj więcej…