· Sekcja: PKD 2007, Sekcja S · Kody:

PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Sekcja ta obejmuje:
- działalność organizacji członkowskich,
- naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
- działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta obejmuje:
- działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:
- masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 8690A,
- działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 9313Z.

Na wniosku CEIDG warto też umieścić kody PKD: