· Sekcja: PKD 2007, Sekcja N · Kody:

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.

Podklasa ta obejmuje:
- czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,
- mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,
- czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,
- działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
- mycie butelek,
- zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,
- pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:
- zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 0161Z,
- czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanego w 4520Z.

Na wniosku CEIDG warto też umieścić kody PKD: