· Sekcja: PKD 2007, Sekcja N · Kody:

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.

Podklasa ta obejmuje działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak:
- biura,
- domy i mieszkania,
- fabryki,
- sklepy,
- instytucje,
- pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.

Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale mogą również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich jak okna czy chodniki.

Podklasa ta nie obejmuje:
- działalności związanej z specjalistycznym sprzątaniem, tj. myciem okien, czyszczeniem kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, oraz kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych, sklasyfikowanej w 8122Z.

Na wniosku CEIDG warto też umieścić kody PKD: