· Sekcja: PKD 2007, Sekcja I · Kody:

PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Sekcja ta obejmuje:
- zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji.
Ilość i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej Sekcji jest bardzo zróżnicowany.
Sekcja ta nie obejmuje:
- przygotowywania posiłków i napojów nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,
- sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności i napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji G,
- zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.

Podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane.

Podklasa ta obejmuje działalność:
- restauracji,
- kawiarni,
- restauracji typu fast food,
- barów mlecznych,
- barów szybkiej obsługi,
- lodziarni,
- pizzerii,
- miejsc z żywnością na wynos,
- restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 4799Z,
- gastronomicznej działalności usługowej, sklasyfikowanej w 5629Z.

Na wniosku CEIDG warto też umieścić kody PKD: