PKWiU 26.51.63 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu

Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu
Stawka VAT 23%

Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy