PKWiU 10.82.23.0 Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao
Stawka VAT 23%

Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy